Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
81/Ctr-HĐND
03-07-2024
520/KH-UBND
01-07-2024
494/KH-UBND
19-06-2024
483/KH-UBND
17-06-2024
478/KH-UBND
14-06-2024
480/KH-UBND
17-06-2024
474/KH-UBND
13-06-2024
86/KH-TH
21-05-2024
212/KH-UBND
21-05-2024
47/KH-HĐND
14-05-2024
307./CV-UBND
19-04-2024
295./KH-UBND
16-04-2024
167-CV/BTGDU
04-05-2024
339/KH-UBND
04-05-2024
340/KH-UBND
04-05-2024
341/KH-BCĐ
04-05-2024
335/KH-UBND
03-05-2024
284/KH-UBND
11-04-2024
267/KH-UBND
04-04-2024
266/KH-UBND
04-04-2024

About