Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Đồng chí Lưu Hồng Quân - Chủ tịch UBMTTQ xã Hồng Phong

Đồng chí Lục Thị Thu Huyền - Bí thư Đoàn than niên xã Hồng Phong, nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí Lành Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Phong, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Liễu Văn Mưu- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Phong, nhiệm kỳ 2018-2023

Đồng chí Hà Hồng Duyên - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Phong, nhiệm kỳ 2022-2027

About