Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Hồng Phong là xã vùng I nằm ở phía Tây Bắc của huyện Cao Lộc với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.067,40 ha. Trên địa bàn xã có các tuyến giao thông đi qua như tuyến quốc lộ 1B, 4B. Xã Hồng Phong tiếp giáp với thị trấn Đồng Đăng,  xã Phú Xá, Hồng Phong của huyện Cao Lộc, xã Văn Thụ, Tân Mỹ của huyện Văn Lãng. Với vị trí địa lý nêu trên xã Hồng Phong có rất nhiều mặt thuận lợi trong việc giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn xã có 7 thôn, Có 11 Chi bộ đảng, có 7 Chi hội của các tổ chức chính trị xã hội, với 3 dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng, Kinh các dân tộc sinh sống quần tụ, xen kẽ với nhau tại các thôn bản. Trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều.  Dân số toàn xã có 3055 người, với 719 hộ.

Là xã thuần nông nên tỷ lệ người lao động trong nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 80% cơ cấu lao động của xã. Đời sống của nhân dân còn ở mức thấp so với mặt bằng chung.

 

About