Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2024

Sáng ngày 13/6/2024, tại nhà văn hoá xã Hồng Phong đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2024 cụm 03 xã gồm Hồng Phong, Phú Xá và Bình Trung. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Trí Thức, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn. Tại hội nghị đã thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh, huyện. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh, Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện, báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri và các nội dung liên quan

3

About