Skip to main content

Hồng Phong: Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Hồng Phong nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 21/5/2024 HĐND xã Hồng Phong tổ chức Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có:

1. Đ/c: Nguyễn Thanh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy - Chỉ tịch HĐND xã.

2. Dự kỳ họp  có các đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* kỳ họp đã thông qua:

1. Tờ trình của Chủ tịch UBND xã về việc tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

2. Báo cáo của Chủ tịch UBND xã về tổng hợp ý kiến cử tri về nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

3. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về việc tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

Các đại biểu HĐND xã Hồng Phong khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp đều nhất trí cao với dự thảo nghị  quyết của HĐND xã về việc tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

2

About