Skip to main content

Hồng Phong: Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 và kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024).

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 15/3/2024 của UBND huyện Cao Lộc về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 và kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024).

Nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.

2

Sáng ngày 26/3/2024, UBND xã Hồng Phong đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 và kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024). Tham dự Lễ phát động có sự tham gia của hơn 100 VĐV là Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân trên địa bàn xã chạy đồng hành hơn 1km

3

4

About