Skip to main content
Trích yếu CV tuyên truyền Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
167-CV/BTGDU
Ngày ban hành
04-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About