Skip to main content

Hồng Phong: Khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 1

Thực hiện Kế hoạch số 473/KH-BCH ngày 02/5/2024 của Ban CHQS huyện Cao Lộc về tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất, trung đội DQCĐ huyện năm 2024. Sang ngày 13/5/2024, tại xã Hồng Phong đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 1 gồm các xã Bảo Lâm, Hồng Phong, Phú Xã, Bình Trung, Thuỵ Hùng và thị trấn Đồng Đăng. Tham dự buổi khai mạc có lãnh đao của Ban CHQS huyên, lãnh đạo các xã và các chiến sĩ dân quân các xã năm thứ 1

2

About