Skip to main content

Hồng Phong: Đoàn kiểm tra số 7 kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn trên địa bàn huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/5/2024 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Cao Lộc. Chiều ngày 13/5/2024 tại UBND xã Hồng Phong, đoàn kiểm tra số 7 do đông chí Nghiêm Thị Bạch Tuyết, uỷ viên BTV, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn trên địa bàn huyện Cao Lộc tại địa bàn xã Hồng Phong.

2

Tại buổi kiểm tra đồng chí đã đánh giá công tác chuẩn bị của xã về việc lập, niêm yết danh sách cử tri.Công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt dư luận về việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn.Việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri. Việc thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tập huấn cho thành viên của các Tổ lấy ý kiến cử tri.Việc chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức lấy ý kiến cử tri. Yêu cầu xã khắc phục các hạn chế và khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo hướng dẫn của huyện.

About