Skip to main content

Hồng Phong: Chương trình tuyên truyền ATGT, phòng chống Ma tuý và xây dựng NTM

Thực hiện Công văn số 142/VHTT&TT ngày 03/5/2024 của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và truyền thông huyện Cao Lộc về phối hợp tuyên truyền lưu động tại các xã trên địa bàn xã Hồng Phong. Tối ngày 8/5/2024, tại hội trường nhà văn hoá xã Hồng Phong, UBND xã Hồng Phong phối hớp với Trung tâm VH-NT tỉnh Lạng Sơn, trung tâm VH,TT&TT huyện Cao Lộc tổ chức chương trình tuyên truyền ATGT, phòng chống ma tuý và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã thu hút được gần 200 người tham dự

2

 

43

5

About