Skip to main content

Hồng Phong: Tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn

Hôm nay, ngày 19/5/2024 các cử tri đã nêu cao trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân tham gia lấy ý kiến cử tri về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành  phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn. Tính đến thời điểm này có 2260 cử tri tham gia lấy ý kiến đạt tỷ lệ 100%.

 

51

2

3

About